Jakie są prawa kobiet w ciąży w pracy?

Marcelina
prawa kobiet w ciąży w pracy

Zdecydowana większość kobiet decyduje się na kontynuowanie pracy zarobkowej w okresie ciąży. To bardzo ważne, aby każda przyszła mama znała swoje prawa wynikające wprost z kodeksu pracy.

Kodeks pracy gwarantuje kobiecie w ciąży szereg uprawnień i przywilejów oraz stoi na straży tego, aby prawa kobiet w ciąży w pracy były przestrzegane. Poniżej znajduje się wiedza prawna w pigułce dla ciężarnej pracownicy.

Prawo do badań lekarskich

Każda kobieta w ciąży musi poddawać się regularnym badaniom oraz wykonywać też szereg tych dodatkowych, zlecanych przez lekarza. A grafiki w przychodniach i klinikach nie raz pokrywają się z godzinami pracy ciężarnej. W takiej sytuacji, kiedy badań związanych z prowadzeniem ciąży nie da się wykonać w innym czasie, pracodawca musi udzielić ciężarnej czasu wolnego potrzebnego na zrealizowanie wizyty. Pracownica zachowuje w tym przypadku prawo do pełnego wynagrodzenia za ten czas.

Ochrona przed utratą pracy

Chyba każda pracująca przyszła mama martwi się o to, jak pracodawca zareaguje na wieści o spodziewanym dziecku. Zachowanie pracy to gwarancja posiadania środków do życia, jakże potrzebnych w tym szczególnym czasie. Poza szczególnymi przypadkami, prawo pracy zabrania zwalniania kobiet w ciąży oraz w trakcie urlopu macierzyńskiego. Tymi wyjątkami będą upadłość bądź likwidacja pracodawcy lub kiedy pracownica zawiniła i zachodzą przesłanki do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy. Tej szczególnej ochronie nie podlega też niestety pracownica na umowie na okres próbny (która jest krótsza niż jeden miesiąc) bądź umowie na czas określony. Jednak jeżeli termin zakończenia umowy przypada jeszcze przed porodem, ale po upływie trzeciego miesiąca ciąży — następuje automatyczne przedłużenie stosunku pracy do momentu rozwiązania.

Zobacz też:  Praca dla mam - jak mama może zarabiać w domu?

Czas i systemy pracy

Ochrona pracownicy w ciąży polega również na dostosowaniu jej czasu i pory pracy do nowych warunków. Od teraz kobieta nie może wykonywać swoich obowiązków dłużej niż 8 godzin. A to oznacza, że nie może świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych. Ciężarnym pracującym przy monitorze przysługuje dodatkowo dziesięć minut przerwy na każdą godzinę pracy. Warto wiedzieć, że wykonując telepracę, kobieta posiada takie same prawa. Co ważne, ciężarna nie może pracować w porze nocnej, a więc obowiązkiem pracodawcy jest jej przeniesienie bądź takie dostosowanie jej grafiku, aby dotrzymać zapisów prawa (dotyczy to wszystkich pracodawców, także każdej franczyzy w Polsce). W ostateczności, jeśli nie ma innej możliwości, pracodawca musi zwolnić pracownicę w obowiązku świadczenia pracy. Pracownicy przysługuje nadal takie samo wynagrodzenie. Prawa pracownika w ciąży tyczą się również delegacji i wyjazdów służbowych — bez zgody kobiety nie mogą się one odbyć.

Praca nie może szkodzić ciężarnej

Przywileje ciężarnej w pracy dotyczą dodatkowo warunków jej pracy. Wszelkie zadania obciążające nadmiernie fizycznie pracownice są zabronione. Ciężarna nie może też pracować przy substancjach szkodliwych, w nadmiernym hałasie czy nieodpowiedniej temperaturze.

Ponadto, jeżeli lekarz prowadzący ciążę zabroni wykonywania jakiegoś rodzaju prac, to pracodawca też musi temu podporządkować warunki pracy dla przyszłej mamy. I w tym przypadku, jeżeli nie ma możliwości, aby pracownica wykonywała inne zadania, musi zostać zwolniona z obowiązku świadczenia pracy z prawem do zachowania pełnego wynagrodzenia.

Urlop macierzyński jeszcze w ciąży

Pracownica w ciąży ma prawo wykorzystać część swojego urlopu macierzyńskiego jeszcze przed narodzinami. Maksymalny czas takiego urlopu to sześć tygodni. Pozostałą część można wykorzystać dopiero po przyjściu dziecka na świat. Istotną informacją jest również to, że w momencie, kiedy ciężarna przebywa na zwolnieniu lekarskim, przysługuje jej zasiłek chorobowy w wysokości 100% jej wynagrodzenia.

Zobacz też:  Zwolnienie pracownicy w ciąży - czy jest legalne?

Kodeks pracy kobieta w ciąży

Prawa ciężarnej w pracy muszą być respektowane, a zdecydowana większość firm ich faktycznie przestrzega. Jednak co można zrobić, kiedy pracodawca łamie, któryś z przepisów? Prawo pracy dla kobiet w ciąży przewiduje możliwość złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy bądź wniesienia sprawy do sądu pracy.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też